หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
086 0600060
 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
ตรวจรับงาน ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน (งวดแรก) และโ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจรับงาน ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงดาดฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เกี่ยวกั...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 0)
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 (ดู : 0)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ดู : 9)
ขออนุญาตแจ้ง เปลี่ยนแปลง วันและเวลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 9)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  (ดู : 162)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 40)
ประกาศหลักเกณฑ์์กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี2566 (ดู : 53)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน (ดู : 71)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา (Q&A) สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย คลิ๊กที่นี่


ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศรับสมััครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต.ผช.นักจัดการงานทั่วไป,ผช.นวก.คอมพิวเตอร์,ผช.นายช่างไฟฟ้า,ผช.จพง.ประปา (ดู : 88)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งคนงาน (ดู : 177)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งคนงาน (ดู : 208)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย  
    หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 376)
    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 347)
    ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 311)
    #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 352)
 
 
     
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs