หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขออนุญาตแจ้ง เปลี่ยนแปลง วันและเวลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 9 คน
ประกาศวันที่  24 พฤษภาคม 2566
🔹ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ตลาดปากทางกระบี่น้อย
 
🚩 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ให้ประชาชนที่ต้องการนำสุนัขและแมว เข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถนำสุนัขและเเมว ไปรับวัคซีน ฟรี !!! จากเดิม เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ตลาดปากทางกระบี่น้อย #ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
 
🔹เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ตลาดปากทางกระบี่น้อย
 
- อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะ
 
💢ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

 

 
 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs