ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับรายงานจากกลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลกระบี่
26
25 กันยายน 2566

📢 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #งานป้องกันและควบคุมโรค โดยนายณฐนนท์ สูทอก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับรายงานจากกลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลกระบี่ จำนวน ๒ ราย
           🦟 ม.๘ บ้านเขาตั้ง จำนวน ๑ ราย 
           🦟 ม.๑๑ บ้านนานอก จำนวน ๑ ราย   
        ☘️โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่พื้นที่ภายในบ้านผู้ป่วย และบริเวณรัศมีบ้านผู้ป่วย ๑๐๐ เมตร จำนวน ๕ หลังคาเรือนโดยมีนายศราวุธ แสงชัยศรี นายธนาวิทย์ มาลาตี และนายบุญรักษ์ แสงทอง ดำเนินการพ่นหมอกควันในครั้งนี้
        💥เน้นย้ำ ดำเนินการด้วยมาตรการ 3เก็บ 3โรค +5ป 2ข ปิด ปล่อย เปลี่ยน ปรับ ปฏิบัติ ขัดไข่ เก็บขยะ😊😊
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
#เทศบาลตำบลกระบี่น้อย เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ ๒ ของประชาชน 
#มาตรการROME ครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 
📸ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/PH.KrabiNoi/posts/pfbid05r1HvJY6P7mbrDS8M4BbBuJ9dSTmxTXF3MRK2uMqYbJajn92ubhnJAD8HnW1Xc6xl