ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงตรวจสภาพบ้านก่อนออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลงตรวจสภาพบ้านก่อนออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

7

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

1

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เปิด โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิด โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6

12 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

8

12 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย (พายุลมแรง พร้อมกับฝนตก)

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย (พายุลมแรง พร้อมกับฝนตก)

8

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเดินทางไปส่ง นางสาวนัฐกานต์ โตมร (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเดินทางไปส่ง นางสาวนัฐกานต์ โตมร (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

9

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

6

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย (พายุลมแรง พร้อมกับฝนตก)

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย (พายุลมแรง พร้อมกับฝนตก)

6

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ ฝายน้ำล้นห้วยรากไม้ หมู่ที่ 7

ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ ฝายน้ำล้นห้วยรากไม้ หมู่ที่ 7

7

7 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

13

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเซาะถนน บริเวณ หน้าอู่เกียรติเจริญ หมู่ที่ 11

ลงพื้นที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเซาะถนน บริเวณ หน้าอู่เกียรติเจริญ หมู่ที่ 11

10

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเดินทางไปส่ง นางอมรรัตน์ ใจฉกาจ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเดินทางไปส่ง นางอมรรัตน์ ใจฉกาจ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

10

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

15

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียน และครูประจำชั้นที่ห้องเรียน พบปะผู้ปกครอง

ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียน และครูประจำชั้นที่ห้องเรียน พบปะผู้ปกครอง

15

1 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

โครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

18

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้อนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้อนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน

21

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย ครั้งที่ 2/2567

การประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย ครั้งที่ 2/2567

15

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา สัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม กบ 1025

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา สัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม กบ 1025

14

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิด "โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะแทรกช้อนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

พิธีเปิด "โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะแทรกช้อนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

21

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...