ภาพกิจกรรม
การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
29
26 กันยายน 2566

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย  
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง (นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย) เป็นประธานในการมอบทุน #การศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566  เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 10 ราย และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 10 ราย ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่ ของ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยมีผู้บริหารเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,คณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
 
📸ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/krabinoi.go.th/posts/pfbid028XweSSkhxbS3rGEiQ7QqyP59kVTBar5UUjiN7jSTuQzXmxCtj4y5XZkLKKhx3w5l