ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
36
27 กันยายน 2566

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ นำโดย นางอ่อนพักตร์ ภู่สกุลสุข เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ พระเชียรได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบทุนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน และได้มีการเยี่ยมชมห้องเรียนและบริเวณสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในครั้งนี้
 
📸ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/krabinoi.go.th/posts/pfbid0N7FjWT6rEGZtju16xZ9KvtGpVX5SdXKAwLfT3LhRSDF825APbS317z3VK4Vw8buJl