ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด #โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2567
34
7 ตุลาคม 2566

พิธีเปิด #โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2567
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
🌟นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง (นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2567
🌟🌟โดยมีนายนรินทร์ หาญชนะ (รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ปลูกฝังและ สร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านประเพณีวัฒนธรรม การสืบสานประเพณี ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวันสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อบรรพบุรุษ ความกตัญญูและอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
🌟🌟🌟สำหรับโครงการนี้ มีคณะกรรมการชุมชนตำบลกระบี่น้อย บ้านหน้าชิง บ้านหว่างคลองไทย บ้านโพธิ์เรียง บ้านสองแพรก บ้านห้วยเหรียง ร้านเสริมสวยปั้นเดือน สถานวิปัสสนาพุทธธรรม โรงเรียนทุ่งพะยอม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ทีมบารมีหลวงพ่อใหญ่ และพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย เข้าร่วมงานในครั้งนี้
https://www.facebook.com/media/set?vanity=krabinoi.go.th&set=a.697508512403312