แหล่งท่องเที่ยว
เขื่อนคลองแห้ง
3645
30 พฤศจิกายน 542

อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กำลังได้รับความสนใจจากประชาชน ที่แวะเวียนกันมาถ่ายภาพ หลังจากทางโครงการ ได้ก่อสร้างสันเขื่อนยาวกว่า 800 เมตรเสร็จสิ้น และเริ่มปิดระบบน้ำที่ไหลลงในคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในตัวอ่างซึ่งมีขนาดใหญ่กินเนื้อที่กว่า 700ไร่ ที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเทือกเขาพนมเบญจา ที่มองแล้วคล้ายกับผู้หญิงนอนหงาย ศีรษะทอดไปทางทิศเหนือ ส่วนเท้าทอดลงไปทางทิศใต้