แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
9 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการดำนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
3 มีนาคม 2566

80


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
2 พฤศจิกายน 2565

120


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 ตุลาคม 2565

136


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เพิ่มเติม ) ฉบับที่ 2
9 มิถุนายน 2565

131


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ตุลาคม 2564

379


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่1
15 ธันวาคม 2563

317


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 ตุลาคม 2563

431


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่2
9 กรกฎาคม 2563

312


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ตุลาคม 2562

362


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่1
27 มีนาคม 2562

428


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
30 พฤศจิกายน 542

732


รายละเอียดตามสิ้งที่แนบมานี้

1.ประกาศ

2.รองปก คำนำสารบัญ

3.ส่วนที่ 1

4.สรุปบัญชี

5.ยุทธศาสตร์ที่ 1

6.ยุทธศาสตร์ที่ 2

7.ยุทธศาสตร์ที่ 3

8.ยุทธศาสตร์ที่ 4

9.โครงการจากหน่วยงานภายนอก

 

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

577


ดาวโหลดเอกสารดังนี้

1.ประกาศ

2.ส่วนที่ 1

3.ส่วนที่ 2

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 พฤศจิกายน 542

560


รายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

520


รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานจัดเก็บภาษี
30 พฤศจิกายน 542

473


รายละเอียดตามที่ที่แนบ

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

486


ตามรายละเอียดตามที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ