แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
21 กันยายน 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ได้ที่นี่
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
1 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567-2569)
1 กันยายน 2566

7


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567-2569)
1 กันยายน 2566

27


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569)
1 กันยายน 2566

18


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567-2569)
1 กันยายน 2566

14


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4/2566)
1 พฤษภาคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4/2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2566)
3 มกราคม 2566

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2566)
7 ธันวาคม 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
25 ตุลาคม 2565

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2565)
1 มิถุนายน 2565

156


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2565) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 64-66) ครั้งที่ 1
12 กรกฎาคม 2564

349


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 64-66) ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
12 กรกฎาคม 2564

408


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
1 ตุลาคม 2563

865


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 5
3 กุมภาพันธ์ 2563

442


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 5 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)
30 พฤศจิกายน 542

1035


รายละเอียดแนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)
30 พฤศจิกายน 542

840


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

 

1.ประกาศ

2.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
30 พฤศจิกายน 542

603


ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ระบบแท่ง)

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ 2564-2566
30 พฤศจิกายน 542

322


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

407


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ