แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2567
24 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567
24 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2567
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 / 2567
11 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 / 2566
18 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 / 2566
14 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 / 2566
4 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / 2566
13 พฤศจิกายน 2566

0


ตามรายละเเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2566
9 พฤศจิกายน 2566

0


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 / 2566
18 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 / 2566
13 กันยายน 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2566
7 มิถุนายน 2566

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2566
7 มิถุนายน 2566

121


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
1 มีนาคม 2566

169


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566

126


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566
6 มกราคม 2566

190


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 / 2565
8 ธันวาคม 2565

122


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565
2 ธันวาคม 2565

125


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2565
21 ตุลาคม 2565

157


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ