การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ