การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ประชุมพนักงานเทศบาล ชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน)
20 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัป
1 เมษายน 2565

169


เทศบาลตำบลกระบี่น้อย นำโดย นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัด ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัป
เอกสารแนบ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
28 มกราคม 2565

151


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ