รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2566
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2566
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566
1 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
3 สิงหาคม 2566

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566
3 กรกฎาคม 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
1 มิถุนายน 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566
1 พฤษภาคม 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
4 เมษายน 2566

44


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566
3 เมษายน 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1 มีนาคม 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565
3 มกราคม 2566

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
1 ธันวาคม 2565

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565
3 พฤศจิกายน 2565

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565
1 พฤศจิกายน 2565

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ตุลาคม 2565

62


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 ตุลาคม 2565

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565
1 กันยายน 2565

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ