รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
19 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
13 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ตุลาคม 2566

0


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
6 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการผลดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ12เดือน)
5 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการผลดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
5 กันยายน 2566

0


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการผลดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
10 เมษายน 2566

44


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการผลดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
1 เมษายน 2565

181


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการผลดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ตุลาคม 2564

198


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการผลดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 มีนาคม 2564

356


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ