ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤษภาคม 2567

39